2011

Generalforsamlingerne er nu afholdt.
Referaterne er tilgængelige via link nedenfor.
 
 
 
De ændrede vedtægter er nu modtaget retur fra kommunen med dennes påtegnelse og kan findes på siden Om foreningen --> Vedtægter.

"Special guest-star": borgmester Thomas Lykke Pedersen
Som noget særligt vil borgmesteren forud for den formelle del af generalforsamlingen komme og fortælle om kommunen og indgå i en dialog med foreningens medlemmer. Så her er chancen for at stille de spørgsmål vedrørende Fredensborg kommune, som du savner svar på.
 
Ordinær og ekstraordinær generalforsamling
Da bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer, indkaldes samtidig til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i forlængelse af den ordinære generalforsamling. Indkaldelser og øvrigt materiale til generalforsamlingen kan findes via nedenstående link.