Meddelelser

Orientering om byggeriet på Ullerødgård

indsendt 5. aug. 2021 11.28 af Hjortevænget Dokumenter

Problematiske aspekter i projektet


Baggrund

Det eksisterende plangrundlag er lokalplan nr. 90 vedtaget af 28. maj 1998. Denne beskriver meget detaljeret, hvorledes området tænkes udbygget som en fortsættelse af eksisterende villakvarter med i alt 23 nye villaer i ét plan. De 4 første huse blev færdige omkring 2001, hvorimod de efterfølgende 19 stadig udestår. Lokalplanen beskriver også, hvor store grunde skal være, hvorledes fællesområdet skal etableres etc.

Lokalplanen omfatter 5 matrikler: de 4 nye huse samt Ullerødgård. Sidstnævnte fik ny ejer (F. Cordsen Ejendomme ApS) i 2021, og denne har nu fremlagt ønske om byggeri af 120 boliger i 2-4½ plan - på områdets højeste punkt - og derfor også et ønske om en ny lokalplan.


Vores svar er klart og simpelt: nej. Den nuværende lokalplan er glimrende, og der skal meget tunge grunde til at ændre plangrundlag for borgere, der har købt ind i det.


Nedenfor gennemgås nogle af de mest problematiske aspekter i projektet.  


Indkig og højde på byggeri

Det fremlagte projekt har boliger fra 2 til 4½ plan placeret på området højeste punkt, i et område som er udlagt til 1 plan og med villaer som naboer. Villaer, som er bygget og placeret på grundene i forventning om, at de kommende naboer også vil være villaer.

Derfor vil det i praksis være umuligt at placere boliger i flere plan på grunden, uden at dette giver gener for nuværende beboere. Dette forværres yderligere af planer om terrasser på 1. sal vendt direkte mod naboers haver. Man kan se et eksempel på fortiden synder her: https://sn.dk/Fredensborg/Tilbageblik-10-aars-dag-for-nedrivning-af-blok-5/artikel/1368677


Normalt kalder man en bolig på 4½ etage for et højhus eller en boligblok. Er det den type byggeri der skal fortsætte løftet af Kokkedal væk fra dets gamle ry? Eller har vi brug for kvalitet, børnefamilier og tryghed for boligejerne?


Det er meget svært at forestille sig et kompromis her, da alt over 1 plan er en stor udfordring for de eksisterende boligejere.


Trafik generelt

Lokalplanen angiver, at udvidelsen med de 19 resterende villaer skal ske via hhv. Dådyrvænget og Hjortevænget. Mens dette ikke er ideelt, så har vi over 20 år vidst, at det ville komme.

Projektet indbefatter dog 120 boliger, hvilket er komplet umuligt at forestille sig afviklet af de eksisterende villaveje.  

Cordsen Ejendomme har tidligt i processen også indset dette og planlægger derfor trafikken afviklet via Lågegyde. Mens det fjerner trafikken fra vores område, så medfører det endnu mere trafik på Lågegyde som i forvejen er belastet og trafikalt udfordret mht. cyklister på den nedre strækning - en udfordring som ikke ser ud til at have en snarlig løsning efter vejdirektoratet tabte ekspropriationssagen imod stutteriet. Desuden er der den udfordring, at Hørsholm Kommune ejer arealerne, som vil skulle benyttes som tilkørsel til Lågegyde. Hvad hvis de siger nej, hvor ender trafikken så?


Hvis trafikken afvikles via lågegyde, så vil man nok fra vores side kunne acceptere dette. 


Trafik - omfartsvej op ad naboers hække og soveværelser

Det er meget tydeligt, at Cordsens projekt ikke har skænket naboerne mange tanker, men få steder er det så tydeligt som med den ensrettede omfartsvej der planlægges. Mens det måske giver en ok afvikling af trafikken inde på deres grund, så fører det alle biler forbi 6 huse på Hjortevænget og Dådyrvænget. Alle biler. På en vej anlagt lige op af deres hække og få meter fra soveværelser!

Ydermere, så er der langs vejen tilmed placeret p-pladser. Dette er gjort for at leve op til kommunens p-norm og samtidig ikke have p-pladserne ved siden af de boliger, som man jo skal sælge. Med andre ord, igen et eksempel på, at naboerne betaler prisen.


Det er meget svært at forestille sig et kompromis her, den vej skal væk fra naboerne.


Områdets karakter og eksisterende plangrundlag - værdiløst?

Plangrundlaget beskriver 23 villaer i ét plan, hvoraf 4 på nuværende tidspunkt er bygget. Det projektforslag, som ejeren arbejder ud fra, er på 120 boliger, mange af dem i 4½ plan og ingen på under 2 plan. Det er med andre ord en 6 dobling af antal boliger og et helt andet udtryk end det kvarter som den øvrige udstykning stammer fra, og som er beskrevet i eksisterende lokalplan. 

Lokalplanen er fra 1998, og mange har købt bolig i området med den forventning, at kvarteret ville blive naturligt udvidet med 23 nye villaer (de 4 første blev bygget i 2001) samt, at det ville afslutte udbygningen af området, som den dag i dag 100% består af 1-plans villaer.


Hvis man vil tillade 2-4½ plans rækkehuse og ekstremt tæt byggeri på denne matrikel, hvad skulle så hindre, at man gør det samme andre steder? På hjørnet mellem Lågegyde og Ullerødvej f.eks.? Eller på alle mulige andre steder i kommunen. Og mens det i disse år er oppe i tiden med seniorboliger og fortætning, hvem garanterer så for, at det ikke om nogle år er industri, der bliver trendy hos byplanlæggerne? Får vi så den slags som naboer rundt omkring i vores bysamfund?


Den eneste rationelle og retfærdige løsning er at holde fast i det eksisterende plangrundlag og fastholde de intentioner kommunens nuværende beboere har købt efter! Hvis vi giver efter her, så kan det brede sig til alle vores 4 bysamfund.


Kommunens nuværende borgere og naboer betaler

Køberen af Lågegyde 51 har betalt 30 mio. kr. for grunden (offentlig tilgængelig information f.eks. på Boliga.dk), og det er forståeligt og naturligt, at de har en forventning om, at den investering giver overskud - Og det har vi som naboer jo intet imod. Der bør dog være rig mulighed for, at dette sker indenfor den nuværende lokalplan. - Og hvis ikke, så er det investorens egen fejl, for plangrundlaget har jo været dem bekendt fra start af.

Men med det projekt der foreligger, så kommer det i stor grad til at være naboerne, der betaler for det. Og det er naturligvis uacceptabelt. 

Byggeriet skal ske, så det ikke kommer til at påvirke vores herlighedsværdi (og en dag salgspris). Hensynet til kommunens nuværende borgere må altid vægte højere end hensyn til investorer og fremtidige borgere.

Stemmer man som lokalpolitiker for dette forslag, så mener vi ikke, at man overholder ovenstående hensyn og dermed svigter sine forpligtelser og løfter til vælgere.


Glansbillede og seniorboliger

Det projekt Cordsen Ejendomme har fået udarbejdet af arkitektfirmaet AART ser rigtig flot og lækkert ud. I hvert fald hvis man bare bladrer hurtigt, kigger på billederne og ikke tænker over indholdet. 

Billederne er typiske glansbilleder, som man ser i den her slags projekter. Alt er grønt, lyst og fyldt med glade mennesker. Perspektivet snyder dog, da alt er mere åbent og rummeligt, end det vil virke i virkeligheden. I praksis vil de meget høje bygninger dominere, der vil være meget mindre grønne områder, end man håber. Hvornår har du sidst været et sted, hvor der har siddet mere end få mennesker ved boligblokke?

Projektet sælges politisk og overfor kommunens administration helt entydigt på at bestå af seniorvenlige boliger. Dette er bare ord, da der ntet konkret er i projektet, som definerer dette. Ejeren ved bare, at kommunen  efterspørger dette, og derfor måske er lettere at forhandle med, hvis man pakker det ind i den fortælling. Men det, der er indenunder den indpakning, er jo intet andet end god gammeldag ejendomsspekulation - hvilket er fint nok, hvis det ikke medfører gener for os andre.

Et andet salgsargument er fortætning i kommunens stationsnære områder, hvilket dette lige nøjagtigt falder indenfor. Omend det jo slet ikke er tæt på de 600m som stationsnære kerneområder som Fingerplanen beskriver. Og der er virkelig langt til indkøb.

Så de ældre kommer ikke til lige at kunne gå ned på stationen med deres rollator, gå på indkøb mv. Boligerne vil være forbeholdt stærkere borgere end det. Og vil kommunen så stadig mene, at de er seniorvenlige?

Mvh Henrik - formand

Interesse for hurtigere internet?

indsendt 11. mar. 2021 12.49 af Hjortevænget Dokumenter

Vores nabo GF har sendt nedenstående ud til deres medlemmer angående interesse for hurtigere internet. Det vil glæde os, hvis rigtig mange af vores medlemmer kommer til at støtte dette initiativ ved at skrive tilbage til fibernet@gfun.dk

Vh /Bestyrelsen
_____________

re grundejer

Du er måske blandt de mange, som har bemærket, at internettet ikke er særlig hurtigt på Hjortevænget. Bestyrelsen i grundejerforeningen har derfor taget kontakt til TDC Net. Det er muligt at få lynhurtigt 1000/500 gigabit internet, men vi skal handle nu, før det er for sent.

Dette er vigtigt for dig som grundejer.

Hvis du senere vil sælge dit hus, vil købere opfatte stabilt og lynhurtigt fiber-internet som et plus, hvis ikke ligefrem en nødvendighed på linje med vand, el og kloak. 

TDC Net har allerede rullet fiber-internet ud i hele området omkring os, og det er nu ved at være sidste chance for at få de omkring 100 »mørke« husstande i Hjortevænget med, se kortet.

Du bedes melde tilbage til bestyrelsen.

I første omgang skal bestyrelsen blot have en tilkendegivelse af interesse fra så mange husstande i området som muligt. Du kan uforpligtende tilkendegive din interesse ved at sende en mail til fibernet@gfun.dk med følgende oplysninger:

Navn / Husnummer / Telefonnummer / E-mailadresse

Du skal gøre dette, selvom du tidligere måtte have kontaktet TDC Net direkte om fibernet, så bestyrelsen præcis kender antallet af muligt interesserede. Bestyrelsen tilmelder os herefter samlet, og du modtager en bekræftelse på din uforpligtende interesse fra TDC Net.

Det er ikke forpligtende at udvise interesse.

Man forpligter sig på ingen måde til at tegne abonnement, og tilmeldingen er blot et udtryk for, at man kunne være interesseret. Skulle der komme et konkret tilbud på bordet, bliver du ikke bundet til at have abonnement hos en bestemt udbyder, men kan frit vælge fra denne opdaterede liste over udbydere på TDCs net: www.tdcnet.dk/fiber/udbydere.

Det månedlige abonnement for fiber-internet er i øjeblikket omkring 250 kroner, og etablering for hver husstand er nede på nogle få tusinde kroner, så overordnet set vil det være en rigtig god investering.

Skulle du have spørgsmål eller behov for yderligere information, så se www.gfun.dk eller send en e-mail til fibernet@gfun.dkHjemmesiden bliver løbende opdateret med seneste status på sagen.

 Med venlig hilsen - Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

Anders Bjerregaard, næstformand
Hjortevænget 217, 2980 Kokkedal

Tilmelding til fastelavn d. 23. februar

indsendt 16. feb. 2020 12.13 af Hjortevænget Dokumenter

Alle foreningens medlemmer inviteres hermed til at fejre fastelavn søndag den 23. februar 2020.


Vi mødes ved nr. 516 kl. 11, hvor der vil være tøndeslagning for børn henholdsvis voksne. Bagefter er der godteposer til børnene samt fastelavnsboller og noget at drikke til os alle.

 

Tilmeldingen sker ved at sende en email med navn og antal af voksne og børn til webmaster@hjortevaenget.dk. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 20. februar. Arrangementet gennemføres kun ved tilstrækkeligt tilmeldte.

Vh Bestyrelsen

Tilmelding til sommerfest den 31.8.2019

indsendt 19. aug. 2019 12.24 af Hjortevænget Dokumenter

Så er det blevet tid til vores årlige sommerfest, som afholdes på lørdag den 31. august fra kl 17 på 500er vejen.
Festen foregår i foreningens telt, hvor borde og stole bliver stillet op til de tilmeldte deltagere. Man medbringer selv mad og drikkevarer samt masser af godt humør.

Tilmeldingen sker ved at sende en email til webmaster@hjortevaenget.dk.
Skriv gerne "husnummer (antal voksne "v"/antal børn "b").
Sidste dag for tilmeldingen er allerede nu på søndag den 25. august 2019.

Arrangementet gennemføres kun ved tilstrækkeligt tilmeldte.

Mvh bestyrelsen

Orientering fra bestyrelsen

indsendt 23. jun. 2019 11.46 af Hjortevænget Dokumenter

Bestyrelsen har konstitueret sig - ny formand er Henrik Søe (nr 510).

Desuden blev datoen for årets sommerfest fastlagt på den 31. august.

Mødereferatet findes her: Bestyrelsesmøde Juni 2019

Referat - generalforsamling 2019

indsendt 3. jun. 2019 12.25 af Hjortevænget Dokumenter   [ opdateret 3. jun. 2019 12.26 ]

Kære alle
Generalforsamlingen blev afholdt den 28. maj kl 20 i Hjortevænget nr 503.

Referatet etc findes her: 2019

Bestyrelsen undskylder for, at det tidligere udsendte link til diverse dokumenter ikke fungerede!

Mvh bestyrelsen

Husk - generalforsamling d. 28. maj

indsendt 23. maj 2019 21.46 af Hjortevænget Dokumenter

Kære alle
Bare en lille påmindelse om generalforsamlingen den 28. maj kl 20 i Hjortevænget nr 503.

Indkaldelse og dagsorden findes her: Indkaldelse og dagsorden til GF maj 2019

Og en kort beretning fra formanden kommer her: Formandens beretning 2018/2019

Desuden regnskabet 2018: Regnskabet 2018

Meld' gerne tilbage hvis I har ønsker/foreslag til dagsorden (eller regnskabet eller...)!

Mvh bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

indsendt 27. apr. 2019 07.13 af Hjortevænget Dokumenter

Kære alle,

Så er det blevet tid til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen. 
Den afholdes den 28. maj kl 20 i nr 503.

Dagsorden følger snart.

Mvh bestyrelsen

Husk tilmeldingen til fastelavn!

indsendt 24. feb. 2019 02.36 af Hjortevænget Dokumenter

Går ikke glip at dette hyggelige arrangement i dit nabolag!
Der er allerede 15 tilmeldte - men der er plads til flere :-)

Det hele sker på søndag den 3. marts, hvor vi mødes ved nr. 516 kl. 11. Her vil der være tøndeslagning for børn henholdsvis voksne. Bagefter er der godteposer til børnene samt fastelavnsboller og noget at drikke til os alle.

 

Tilmeldingen sker ved at sende en email med navn og antal af voksne og børn til webmaster@hjortevaenget.dk. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 28. februar. 

Tilmelding til fastelavn søndag den 3. marts

indsendt 9. feb. 2019 02.47 af Hjortevænget Dokumenter

Alle foreningens medlemmer inviteres hermed til at fejre fastelavn søndag den 3. marts.


Vi mødes ved nr. 516 kl. 11, hvor der vil være tøndeslagning for børn henholdsvis voksne. Bagefter er der godteposer til børnene samt fastelavnsboller og noget at drikke til os alle.

 

Tilmeldingen sker ved at sende en email med navn og antal af voksne og børn til webmaster@hjortevaenget.dk. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 28. februar. Arrangementet gennemføres kun ved tilstrækkeligt tilmeldte.

1-10 of 49