Om foreningen‎ > ‎

Bestyrelsen

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDGÅRD ØST AFD. II
Navn Adresse Telefon Mobil e-mail Hverv
Henrik Søe Hjortevænget 510 25945042

Formand
Nils Stenhuus Hjortevænget 603 49180388 telt@hjortevaenget.dk
Udlejning af telt
Lars Mørup Petersen Hjortevænget 514 49149029 Næstformand
Bettina Sander-Thomsen Hjortevænget 604 61693776 webmaster@hjortevaenget.dk Webmaster
John RasmussenHjortevænget 606

   Sekretær
Suppleanter
Lars Christiansen               
Hjortevænget 505
49140458

20253929
Jesper Touborg Hjortevænget 602
Kasserer           
Niels Stenhuus Hjortevænget 603   49180388
kasserer@hjortevaenget.dk  Kasserer
           
Revisorer
Jan Ankerstjerne Hjortevænget 516 Revisor
Jørgen Graugaard Hjortevænget 709 Revisor