Generalforsamling

Indkaldelser, referater, budgetter og regnskab fra de årlige generalforsamlinger finder du via årstallene i menuen til venstre.

 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet forelægges til godkendelse på den følgende generalforsamling. Fx findes regnskabet for 2009 sammen med materialet fra generalforsamlingen i 2010, hvor man også finder budgettet for 2011.