Generalforsamling - forslag fra medlemmer

Oprettelsesdato: Apr 28, 2012 12:24:23 PM

Kære alle.

 

Der er kommet et enkelt forslag fra et medlem - se mere under ...\Generalforsamling\2012.

 

 

Nils og jeg holdt møde med en af kommunens arkitekter den 30. april, hvor vi talte om kommunens igangværende behandling af forhold, der er i strid med deklarationens regler om hegn i skel imod offentlig vej og sti. På den baggrund har jeg lagt diverse materiale på generalforsamlingssiden, der giver indsigt i kommunens holdning til emnet. Det kan med fordel læses forud for den til generalforsamlingen foreslåede debat om emnet.

 

Venlig hilsen

Peter