2012

Referat:

Referat af ordinær generalforsamling den 2. maj 2012

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2012

 

Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 2. maj kl. 20 i nr. 602.

 

Dagsorden og bilag 1

 

Revideret regnskab for 2011

 

Formandens beretning

 

Det vil være en hjælp for vores forberedelser, hvis du tilkendegiver om du/I deltager via formularen nedenfor.

 

 

Venlig hilsen

bestyrelsen

Forslag fra medlemmer:

Forslag fra nr. 701 - debat om deklarationens forbud mod fast hegn i skel imod vej og sti

 

Materiale af interesse for debatten om deklarationen:

 

2008-11-06 Plan- og Ejendomsudvalget, afslag på dispensation til raftehegn

 

2010-09-09 Naturklagenævnet giver kommunen medhold vedr. afvisning af dispensation til raftehegn

 

2012-04-17 E-mail fra Fredensborg Kommune med kommunens holdning til deklarationens bestemmelser vedr. levende hegn imod vej og sti