2014

Referat:

Link til referat af generalforsamlingen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014

Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 7. maj kl. 20 i nr. 503.

Dagsorden og bilag 1

Formandens beretning

Revideret regnskab for 2013

Det vil være en hjælp for vores forberedelser, hvis du tilkendegiver om du/I deltager - tilmeld dig her:

Tilmelding til generalforsamling

Har du problemer med at se dokumenterne, så prøv med Google Chrome

Venlig hilsen

bestyrelsen