2017

Referat - Referat 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017

Den ordinære generalforsamling afholdes på onsdag den 17. maj kl. 20 i nr. 603.

Inkaldelse- Indkaldelse, dagsorden og bilag

Formandens beretning.

Har du problemer med at se dokumenterne, så prøv med Google Chrome

Der har været indbrud i området og betyrelsen har (igen) sat emnepunktet nabohjælp (nabohjælp.dk) på dagsorden. Fra Nordsjællands Politi er der desuden mulighed for at få en politibetjent ud til vores grundejerforening for at få råd og vejledning om, hvordan man bedst muligt sikrer døre og vinduer mod indbrud.

I 2016/2017 har vi fra bestyrelsen været med til diverse møder ang. lokalplan for området. Du kan høre mere om dette ved generalforsamlingen.

Det vil være en hjælp for vores forberedelser, hvis du/I tilmelder dig/jer. Fordi der stadig er problemer med Google sripts i forbindelse med tilmeldinger og registreringer til vores arrangementer, har bestyrelsen valgt at gennemføre tilmeldingen vha. "doodle" i år.  Tilmeldingen kan ske via dette link: https://beta.doodle.com/poll/zvaugief8waxw2wg

Ved spørgsmål til tilmeldingen kan du skrive til webmaster.

Venlig hilsen

Bestyrelsen