Bestyrelsen

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDGÅRD ØST AFD. II

Navn

Henrik Søe

Nils Stenhuus

Lars Mørup Petersen

Bettina Sander-Thomsen

John Rasmussen

Suppleanter

Jesper Touborg

Kasserer 

Niels Stenhuus

 

Revisorer

Jan Ankerstjerne

Jørgen Graugaard

Adresse

Hjortevænget 510

Hjortevænget 603

Hjortevænget 514

Hjortevænget 604

Hjortevænget 606

Hjortevænget 505

Hjortevænget 602

 

Hjortevænget 603 

 

Hjortevænget 516

Hjortevænget 709

Telefon

25945042

49180388

49149029

 

 49180388

 

49140458

Mobil

61693776

20253929

 

Hverv

Formand

Udlejning af telt

Næstformand

Webmaster

 Sekretær

 

Kasserer

 

Revisor

Revisor