Deklaration

Grundejerforeningens område er ikke dækket af en lokalplan (endnu). I stedet er der tinglyst en deklaration på området, der bl.a. regulerer placeringen af garager og udhuse, beplantning i skel m.m.

 

I kommuneplanen fra 2009 er et område indeholdende Hjortevænget udlagt til fortætning. Det betyder, at bebyggelsesprocenten må være op til 30 % - se nedenstående link til kommuneplanen. I det omfang dette strider mod deklarationen, er der gode muligheder for at opnå dispensation fra kommunen.

 

På opfordring fra kommunen har foreningens generalforsamling i 2006 leveret en udtalelse vedr. administrationen af deklarationen, hvor der lægges op til en lempelse af visse regler i deklarationen. Kommunen har efterfølgende tilkendegivet, at denne udtalelse vil blive medtaget i den samlede vurdering af de sager, hvor kommunen skal udtale sig på grundlag af deklarationen.

 

Ifølge kommunen er det hensigten, at der skal laves en lokalplan for området, da det administrativt er lettere at ændre en lokalplan end en tinglyst deklaration. Hvornår det sker vides pt. ikke, men opgaven er ikke på listen over prioriterede plan-opgaver for 2011.

 

Seneste kommuneplan Kommuneplan 2017

 

Udstyknings- og beplantningsdeklaration

2006-06-07 Administration af områdets deklaration - Udtalelse fra generalforsamling

 

2007-03-19 Svar fra kommunen vedr. foreningens udtalelse om deklarationen

 

2011-02-10 Kommunens prioritering af planopgaver i Fredensborg Kommune