Om foreningen

Grundejerforeningen Ullerødgård Øst afd. II blev stiftet den 14. november 1972 og består af de 43 parceller

Der er medlemspligt ifølge den for området tinglyste deklaration.

 

De øvrige parceller på Hjortevænget (nr. 101-414) hører under Grundejerforeningen Ullerødgård Nord.

 

Husene, der alle er i ét plan, er hovedsagligt bygget i 70- og 80-erne. Enkelte er dog bygget i den sidste halvdel af 90-erne.

 

Hjortevænget er en blind vej. Vejen er forbundet med det store stisystem, der går på kryds og tværs i hele Kokkedal og derfor sikrer en tryg skolevej for områdets børn.

 

Foreningen har ingen fællesarealer eller fællesantenne. Der er dog to mindre lejepladser i området, der begge hører under Grundejerforeningen Ullerødgård Nord.

 

Privatisering af boligveje 

Fredensborg kommune har i budgetforliget for 2011-2014 annonceret, at der skal arbejdes videre med en 'harmonisering' af ejerforholdene for boligveje i kommunen:

"At der med baggrund i en afgørelse af Statsforvaltningen om betaling af gadebelysning og et behov for ligebehandling mellem offentlige og private boligveje skal søges en øget harmonisering. Som følge heraf videreføres et tidligere pilotprojekt, der netop har til formål at arbejde for en sådan harmonisering."

Reelt betyder det, at en lang række offentlige fællesveje påtænkes omlagt til private fællesveje. Sker det, vil Hjortevænget med stor sandsynlighed blive til en privat fællesvej med dertil hørende vedligeholdelsesansvar.

 

Dog forlyder det, at dette arbejde er sat i bero efter at regeringen i 2010 vedtog en lov, der bl.a. kræver fire års varsel før en eventuel privatisering samt stiller krav til den stand veje overdrages i.