Ændret forslag til kontingent for 2013 trækkes tilbage

Oprettelsesdato: Apr 24, 2012 9:47:13 PM

Bestyrelsen orienterede den 20. april om opdateret mødeindkaldelse sammen med nyt forslag til kontingent og budget for 2013.

 

Vi var desværre ikke opmærksom på, at dette skete mindre end 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvilket er i modstrid med vedtægternes § 4, stk. 2. Frem for at flytte tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har bestyrelsen valgt at trække det nye forslag til kontingent og budget for 2013 tilbage.

 

Generalforsamlingen skal derfor tage stilling til bestyrelsens oprindelige forslag til kontingent for 2013 på 0 kr. med tilhørende budget for 2013.

Frederikke Lund (602) ønsker at udtræde af bestyrelsen af personlige årsager. Kandidater til den ledige bestyrelsespost kan henvende sig til formanden (formand@hjortevaenget.dk) eller på generalforsamlingen annoncere sit kandidatur.