Leje af telt

Foreningen er ejer af et telt, pt. 3x9 meter, som foreningens medlemmer kan leje for 150 kr.

Medlemmer, der ønsker at leje teltet, skal kontakte Nils Stenhuus i nr. 603, e-mail

telt@hjortevaenget.dk, telefon 49180388, der kan oplyse om teltet er ledigt, og hvor det skal

afhentes og returneres til.

Efter endt leje skal de 150 kr. indsættes på foreningens konto i Nordea, reg.nr. 1329,

konto nr. 4386807774 med angivelse af teksten ”Telt – HV<husnummer>” (fx ”Telt –

HV503”). Kontant betaling er ikke mulig.

Lejer sørger selv for at arrangere afhentning og returnering af teltet med det medlem, der

opbevarer teltet.

Efter brug skal teltet pakkes ned som det blev modtaget, dvs. teltdug, elastikker, samlinger og

samlevejledning skal pakkes i plastickasser, mens stængerne pakkes i den papkasse, der svarer til stangens længde.

Hvis teltet er beskadiget eller har mangler, skal Nils Stenhuus have besked.