Referat af bestyrelsesmøde den 20. april

Oprettelsesdato: Apr 24, 2012 9:45:27 PM

Bestyrelsen holdt møde fredag den 20. april - referatet kan ses under

...\Om foreningen\Bestyrelsen\Mødereferater.

 

Bemærk referentens bemærkning sidst i referatet vedr. dagsordenens punkt 1.

 

 

Venlig hilsen

formanden